رفتار مصرف کننده ، عوامل تعیین کننده و اهمیت آن

شرکت ها سرمایه گذاری می کنند تا رفتار مصرف کننده را درک کنند و استراتژی هایی اجراء کنند، که به آنها کمک کند مشتریان را حفظ کنند. مصرف کنندگان می توانند به عنوان مصرف کنندگان فردی و سازمانی / صنعتی طبقه بندی شوند. شناخت رفتار و الگوی خرید آنها در

ادامه مطلب

اینده تبلیغات

به عقب برگردیم،زمانی که ایده تبلیغ یک محصول به عنوان یک نوع معامله بزرگ مطرح شد. زمانی که تبلیغات بسیار محدود بود و تلاش های زیادی برای ساختن یک تبلیغات انجام می گرفت و مشتریان پس از آن، هیچ گزینه ای جز تماشای تبلیغات نداشتند. اکنون زمان تغییر کرده است.

ادامه مطلب