رفتار مصرف کننده ، عوامل تعیین کننده و اهمیت آن

شرکت ها سرمایه گذاری می کنند تا رفتار مصرف کننده را درک کنند و استراتژی هایی اجراء کنند، که به آنها کمک کند مشتریان را حفظ کنند. مصرف کنندگان می توانند به عنوان مصرف کنندگان فردی و سازمانی / صنعتی طبقه بندی شوند. شناخت رفتار و الگوی خرید آنها در

ادامه مطلب